fbpx

VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

Förstudien är klar!

Entreprenörskap i kreativa och kulturella utbildningar i Västra Götaland

Förstudien syftar till att identifiera vilka möjligheter som finns och vilka hinder som måste undanröjas för att öka entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar på vuxennivå inom Akademi, YH-utbildning Konst, YH-utbildning Hantverk samt KK-utbildningar i Västra Götaland. Förstudien innehåller också förslag på upplägg för hur en sådan större satsning skulle kunna organiseras och hur innehållet skulle kunna se ut. Grunden till, och förhoppningen med, förstudien är att skapa ett långsiktig satsning för värdeskapande integrering av entreprenörskap i utbildningar inom Kreativa och Kulturella utbildningar inom Västra Götaland.

konstverk

Vi har, efter input från såväl utbildningsaktörer, som kulturutövare och KKN-studenter, arbetat fram förslag på en satsning som adderar och integrerar såväl resurser som entreprenörskap i syfte att stötta och stärka såväl konstnären och hantverkaren som konsten och hantverket, inte utmana eller äventyra.

Relaterade historier

Se alla historier

For the Creatives!

Testa en ny utbildningsplattform för dig som arbetar inom den kulturella och...

Läs mer

Meet the winners of Njord Nest competition

Meet the winners of the Njord Nest competition. The GEA Carbon Capture...

Läs mer

Meet the winners of Njord Nest competition

Meet the winners of Njord Nest competition The Emigreat team Emigreat is...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!