VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

Lär dig leda TOOKIGT – diplomerande kurs

Lär dig leda TOOKIGT – diplomerande kurs

Vissa projekt går inte riktigt som de ska trots SMARTA mål och agila metoder. Hur gör man då, egentligen? Det kan vi på Drivhuset hjälpa till med. Lär dig leda osäkra projekt med vår TOOKIGA utbildning.

Du får:
Två halvdagars utbildning med Mariah ben Salem Dynehäll & Leif Denti, som utvecklat TOOKIGT ledarskap
* Två luncher
* Fika
* Boken ”TOOKIG – att leda i osäkerhet”
* Diplom

När: Torsdag 4 februari kl 11:30-16 samt Fredag 5 februari, kl 9:00-13:30

Var: YESBOX – Home of Entrepreneurs
Gamlestadens Fabriker (hus B13)
Gamlestadsvägen 4, Göteborg

OBS! Det går givetvis att delta digitalt Zoom (länk skickas ut i god tid innan) – mer info om detta kommer inom kort.

Pris: 8 900 SEK (exkl. moms)

Mer om kursen:

När agila metoder inte räcker
Tookiga projekt präglas av oförutsägbarhet och att mål och handlingsplaner ibland behöver ändras. Detta i sig bidrar till osäkerhet och frustration hos de som arbetar i projektet. Under senare år har verksamheter i både näringslivet och i offentlig sektor delvis anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många utvecklings- och innovationsprojekt som misslyckas. 

Vi menar att den pusselbit som saknas är ledarskapet. När osäkerheten ökar reagerar människor, inklusive ledare, instinktivt med att försöka skapa kontroll genom att försöka etablera tydliga förutsägbara, kända, linjära processer. Istället för att hantera och använda osäkerhet, försöker man minimera den genom att påföra ökad struktur. Kort sagt leder man människor som om processen ändå vore förutsägbar trots att den inte är det. Många leder den här typen av projekt som om uppgiften är att skriva en affärsplan, när det i själva verket handlar om att uppfinna en ny affärsmodell. 

Vadå tookig? Drivhuset har utvecklat en ny ledarskapsmetod baserad på såväl decenniers praktiska erfarenheter som på forskning kring innovation, ledarskap, motivation och pedagogik mm. Ledarskapsmetoden är till hjälp i kontexter som är …

Tvetydiga – Svårt att veta vad som är god respektive mindre god information. Svårt att veta vad som är sant, vad som är fakta och därmed vad som skulle kunna ingå i en bra lösning.

Obekväma – Förändringen är konstant. Vi får sällan en chans att vila utan behöver ständigt vara på tårna.

Omvälvande – Nya händelser och ny information som kommer fram gör att man snabbt behöver tänka om och vända på en femöring. 

Komplexa – Svårt att skaffa sig en överblick. Många delar kan hänga samman på ett svåröverskådligt sätt. Orsakssambanden i vad som påverkar vad är oklara.

Instabila – Svårt att fastställa vilka trender, attityder och beteenden som kommer att finnas kvar imorgon. Svårt att bestämma vad man ska prioritera på längre sikt.

Gåtfulla – Framtiden är nyckfull. Helt oväntade tekniksprång, lagstiftningar, globala konkurrenter eller andra makrohändelser kan komma in från sidan och dra undan mattan.

Exempel på tookiga kontexter är till exempel innovationsprocesser, utvecklingsprocesser kopplade till stora samhällsutmaningar eller den osäkra resan för den enskilde, som vill ta en idé från något relativt otydligt till ett konkret och värdefullt för någon annan på en marknad eller i samhället.

Om författarna tillika utbildningsledarna:

Mariah ben Salem Dynehäll är vd för Drivhuset Göteborg. Hon har i många år fört människor och grupper från idéer till hållbara affärsmodeller, tränat dem i värdeskapande processer och genomfört utvecklings- och innovationslabb i vitt skilda sammanhang. Leif Denti är universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2013 med en avhandling som handlade om ledares roll för innovationsförmåga – Leadership and Innovation in R&D teams. Sedan dess har han forskat på förändring och innovation i både den privata och den offentliga sektorn

Varmt välkommen! 

Evenemangsdetaljer

Datum Torsdag 4 Februari, 11.30 - 16.00 samt Fredag 5 Februari, 9.00 - 13.30

Plats Yesbox, Gamlestadsvägen 4, Hus B13, 41502 Göteborg

Sista anmälningsdag 1 Februari 2021

Anmäl dig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!