fbpx

VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

TOOKIG - Ur ett styrelseperspektiv

Kursbeskrivning

Omvärlden förändras snabbt och ställer helt andra krav på morgondagens bolag. Styrelsen har yttersta ansvaret för bolaget och äger frågan om hur bolaget är hållbart och relevant idag, imorgon och i framtiden.
Styrelsen utövar ett ledarskap och styrning gentemot ägare, sig själva och ledningen. I en snabb omvärldsförändring kan vi inte bara leda som vi alltid; gjort med SMARTA mål, med befintliga arbetssätt och organisation utan vi behöver också förstå hur vi kan leda och skapa förutsättningar för mer osäkra kontexter där vi behöver vara med målsökande, hitta arbetssätt längs med gången och där heterogena arbetsgrupper tar sig fram bäst. Den här utbildningen utgår ifrån forskning och praktiskt arbete presenterat i boken ”Tookig – att leda i osäkerhet” och hur man kan tänka och arbeta som styrelse.

Denna utbildningen riktar sig till dig som:

Är bolagsägare med aktivt styrelsearbete, till dig som är aktiv som styrelsearbetare, till dig som vill engagera dig i styrelseuppdrag och till dig som arbetar konsultativt med bolagsägare, styrelser och ledning.

Kursinnehåll

I den här utbildningen kommer vi:
• Resonera kring osäkra kontexter utifrån ett styrelseperspektiv
• Resonera kring styrelsens ansvar i att våra bolag behöver vara relevanta idag,
imorgon och i framtiden
• Diskutera varför innovation behöver vara på styrelsens agenda
• Lära oss att skilja på målsökande projekt och målstyrda projekt
• Gå igenom varför vi behöver arbeta agilt och hur vi gör det
• Lära oss hur vi människor påverkas av osäkerhet, hur gruppdynamik fungerar och hur vi kan hantera det vi vårt ledarskap och styrning
• Resonera kring hur styrelsen kan leda och styra beroende på vilken ägarkonstellation, styrelsesammansättning och ledning vi har att göra med
• Arbeta med olika case och situationer

Datum, tid och plats

Den digitala Utbildningen körs i Zoom. Anslutningsinformation kommer skickas ut en vecka innan utbildningsstart.

Live utbildningen kommer köras på
Yesbox – home of entrepreneurs
Gamlestadsvägen 4, hus B13, 415 03 Göteborg

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare.

Omgång 1 – DIGITAL

Dag 1 21 jan kl.08.30 – 12.30

Dag 2 28 jan kl.08.30 – 12.30

PRIS

Kursen kostar 9 900 kr exkl.moms.  

Priset inkluderar:

2 kurstillfällen 

Böckerna ”Loopa”, ”Tookig” och ”Vägledning till god styrelsesed” 

Kursmaterial 

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare.
* Anmäler du dig via denna länken är du automatiskt anmäld till båda tillfällena*

Kursmaterial

Som deltagare får du nedan kursmaterial:
Boken ”Tookig – att leda i osäkerhet”, Liber 2020
Boken ”Loopa – affärsutveckling för entreprenörer”, Liber 2014
Boken ”Vägledning till god styrelsesed” en bok med styrelsepraxis för onoterade bolag, Styrelseakademien 2021
Kursmaterial

Man får böckerna på plats om det är Live och man får de hemskickade när det är digital utbildning

Kursledare

Mariah ben Salem Dynehäll
Mariah är en av författarna till böckerna ”Loopa” och ”Tookig”. Mariah
arbetar som VD för Drivhuset Väst och är metodansvarig för Drivhuset i
Norden. Hon har 20 års praktisk erfarenhet av att arbeta med
entreprenörskap och innovation.

Lyssna på Mariah, Kamilla och Petra prata Tookig styrelse på Spotify!

Petra Palmgren Lindwall
Petra har sedan 2006 arbetat med styrelseuppdrag och har över 30
uppdrag i ryggsäcken. Hon är ackrediterad lärare på Styrelseakademien
Sverige sedan 2015 och utbildar 200-300 deltagare per år i styrelsearbete,
strategi och ordförandeskap.

Tookig styrelse Mariah och Petra

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!