fbpx

VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

Vad vi gör

Projekt & samverkan

Att skapa hållbara värden för andra är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och lösa utmaningar oavsett om de uppstår i vår egen vardag, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. ALLA behövs oavsett vart vi kommer ifrån, var vi verkar eller vem vi är. Entreprenörskap är en angelägenhet för alla.

På Drivhuset engagerar vi oss stort och brett och litet och smått i de förändringar som krävs för att bygga ett bättre samhälle. Nedan hittar du några exempel på de samverkansprojekt vi är en del av.

Är du intresserad av att samverka med oss? Hör av dig!

Scandinavian Growth Creators (SGC)

Med start i september 2019 samarbetar Drivhuset Göteborg med Chalmers, Connect Väst, Campus Varberg och flera Danska partners i projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Projektet finansieras av EU Interreg Öregrund-Kattegatt-Skagerrak. Med hjälp av SGC ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikroföretag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att minst 42 nya jobb ska skapas.

Att utveckla idéer och testa olika former av innovationsprocesser var fokus i det nu avslutade projektet Innomatch. Under projektet blev det tydligt att det finns ett behov hos mindre företag att bättre kunna implementera nya idéer och att ge studenter erfarenhet av att utveckla affärsmodeller.

Med utgånspunkt i detta ska projektet SGC bidra till att etablera mer långvariga samarbeten mellan studenter och mikroföretag. Studenterna får utbildning i att arbeta innovativt och entreprenöriellt, medan mikroföretagen kan höja sin innovationskraft genom studenternas kompetens och tillgång till kunskapsinstitutioner.

Studenterna får arbeta tillsammans med mikroföretagen under en längre tid med målsättningen att skapa utveckling. Som avslutning pitchas olika business case inför en panel, i ett upplägg inspirerat av Draknästet. Arbetet ska ske tvärregionalt. Projektet räknar med att 1050 studenter och 225 företag ska delta i aktiviteterna och att minst 42 nya jobb skapas.

SAMARBETSPARTNERS

FINANSIERING
EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

FINANSIERING OCH BUDGET
Total budget 2 347 797 EUR, beviljade medel 1 170 559 EUR (50%)

Drivhusets budget 204 337 EUR (2019-2022)

PROJEKTPERIOD
1 augusti 2019 – 31 augusti 2022 


Scopum

Scopum är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Drivhuset Göteborg, Fryshuset och Business Preformance som pågår 2018-2019. Inom projektet genomför Drivhuset handlingsbaserade 6-månaders program som syftar till att ge deltagarna verktyg och kunskap om värdeskapande idéutveckling. Genom att hela tiden interagera med omvärlden utvecklar deltagarna nya värdeskapande aktiviteter som bygger på deras egen motivation, kunskap, färdigheter och engagemang.

Genom programmet får deltagarna verktyg och stöd att identifiera sina egna värdefulla resurser (kunskaper, kompetenser, färdigheter, kontakter, passioner och intressen) samt omsätta dessa i värdeskapande aktiviteter för andra och därmed höja motivationen hos deltagarna. Deltagarens lärande utgår på så sätt från deras egna resurser och tillgångar vilket gör att varje deltagares lärande blir unikt och individanpassat. Genom vägledning, coaching, utbildning och feedback hjälper vi våra deltagare att hitta sin drivkraft och riktning genom entreprenörskap. Rikssnittet för målgruppen att gå från arbetslöshet till arbete är 4,16% och motsvarande siffra för att gå vidare i studier är 0,25%. Genom Scopum har nu 24% av deltagarna gått vidare i arbete och ytterligare 24% valt att studera. Den såväl samhällsekonomiska nyttan som värdet för individen är svår att överskatta.

Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen och syftar till att ta fram nya metoder för att stärka människor som står allra längst från arbetsmarknaden och ska leda till en ny upphandling av tjänster kring fördjupad karriärvägledning.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!