fbpx

VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
Göteborg
SV

LOOPA

Kunddriven utveckling

Loopa är ett konkret och handlingsbaserat arbetssätt för hur du kan utveckla innovativa idéer, tjänster, produkter och koncept – med kundvärdet i fokus.

Lönsamma företag har lyckats för att de är riktigt bra på något, kanske till och med
världsbäst. De har byggt upp en kunskapsbas som ger dem konkurrensfördelar och
gör att de vet allra bäst i sitt fält. De har skapat effektiva processer som eliminerar
osäkerhet och som går att optimera. Lönsamma företag vet vad de gör.

Men världen är i förändring. Hur utvecklar vi nya idéer till lönsamma, hållbara
lösningar när osäkerheten är total? Global konkurrens må vara ett uttjatat hot, icke
desto mindre är det en verklighet alla måste förhålla sig till. Konkurrenter finns
överallt. Kunderna är välinformerade, och nya aktörer dyker ständigt upp som hjälper
kunderna att jämföra och utvärdera. Konkurrensen hårdnar när förutsättningar för
affären förändras i allt snabbare takt.

LOOP-metoden

Loopmetoden bygger på internationell forskning kring affärsutveckling, entreprenöriellt lärande och validerade konkreta verktyg för hur man utvecklar sin affärsmodell i samklang med marknaden. Grundstenarna i metoden vilar på Steve Blanks, Customer Developement, Saras Sarasvathys,Effectuationoch Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Metoden är utvecklad tillsammans med och kvalitetssäkrad av Chalmers School of Entrepreneurship, en av världens topprankade universitet på området.

Genom loopmetoden skapas:

  • Tydliga definierade kundsegment/målgrupper
  • ökad förståelse för och kunskap om kunden/målgruppen 
  • Paketerade värdeerbjudanden och lösningar utformade utifrån kundernas/målgruppernas specifika och prioriterade behov/problem
  • Formulerade och kvantifierade (konkreta) kundvärden
  • En tydlig bild av positionering och En bild av hur trender påverkar oss, våra kunder och våra erbjudanden.
  • Etablerade relationer med potentiella kunder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!